yang semasa

Ahad, Mac 15, 2009

YANG KECIL & YANG BESAR : (ADA KE?)

Suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima sepucuk surat daripada seorang wanita yang bernama Fartunah As Saudah. Fartunah hanyalah orang kecil yang tinggal di pedalaman Gaza daripada keluarga Asbah. Surat itu berisi keluhan tentang kebunnya yang kecil yang dimasuki oleh seseorang sehingga ayam yang dimilikinya juga telah dicuri orang itu.

Setelah membaca surat itu, Umar segera menulis surat balasan yang isinya memberi jaminan bahawa masalahnya akan segera diselesaikan oleh wakil Khalifah yang berada di daerah itu. Di samping itu, Khalifah juga mengirimkan surat kepada Ayub bin Syurahbil, salah seorang pegawainya yang ditugaskan di Mesir dan sekitarnya untuk mengurus masalah Fartunah As Saudah.

Ayub bin Syurahbil segera melaksanakan tugas setelah menerima surat tersebut. Dengan kudanya yang berlari kencang, beliau sampai di Gaza lalu bertanya kepada orang yang ditemuinya alamat Fartunah. Setelah berjaya ke rumah Fartunah, ternyata wanita itu seorang miskin yang memang harus ditolong. Kepada Fartunah, ia menyampaikan pesan dan tugas dari Khalifah Umar yang harus dilaksanakan.

Dengan senang hati, Fartunah mempersilakan Ayub untuk melaksanakan tugas yang diperintah oleh Khalifah. Untuk itu, kebun yang tidak begitu luas milik Fartunah tersebut kemudian diberi pagar di sekelilingnya sehingga ayam yang dipeliharanya dapat diselamatkan daripada dicuri.

Begitulah salah satu perhatian Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sedemikian besar kepada orang-orang kecil sehingga mereka merasakan kebahagiaan dalam hidup ini.
Related Posts with Thumbnails